Monday, November 09, 2015

Latar Belakang Syarikat ISSB

Intelligence Synergy Sdn Bhd (ISSB) adalah sebuah syarikat perunding latihan, 100% milik bumiputera yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia  pada Julai 2008 dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965. ISSB juga merupakan syarikat yang telah didaftarkan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia.

Matlamat utama adalah untuk terlibat secara langsung dalam sektor pembangunan sumber manusia negara menerusi penawaran khidmat perundingan latihan yang menyeluruh kepada pelbagai organisasi berkaitan latihan yang menjurus kepada perkara-perkara berikut :
 • Kepimpinan
 • Motivasi
 • Program Pembangunan Pasukan (Team Building) untuk pelbagai sektor
 • Latihan Pembangunan Pelbagai Kemahiran Diri - 'Soft Skill Training'
 • Pengurusan Majlis
 • ICT Training
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Public Speaking Training / Latihan Berpidato
 • High Impact Presentation
 • Negotiation / Perundingan
 • KPI Training
 • Six Sigma
 • 5 S
 • Grooming
 • Protokol
 • Etika
 • Financial Training

MISI DAN VISI


ISSB bertekad untuk muncul sebagai sebuah syarikat perunding profesional dan pengendali latihan utama yang diiktiraf, disegani dan berperanan dalam mewujudkan generasi yang ampuh dan mampu membawa cabaran pada masa akan datang.
                                                                                                 
OBJEKTIF SYARIKAT:
 • Menawarkan perkhidmatan profesional dan berkualiti bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan
 • Menjadi salah sebuah firma perunding latihan yang berwibawa dan aktif
 • Mendidik dan menbentuk peserta ke arah matlamat positif
 • Membantu merealisasikan pembangunan modal insan untuk negara
  ----